Over het referendum

Op 6 april trekt Nederland richting de stembus voor het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Voor sommigen allicht een redelijk abstract gegeven, maar niet voor Oekraïense LHBTI’s. Voor hen is dit verdrag van dodelijke ernst.

Geeft Oekraïne echt om homorechten?

Dat Oekraïne geen vriendelijk land is voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen is geen onbekend gegeven. In 2013 werd de gaypride nog door de autoriteiten verboden, net als het jaar daarvoor. Afgelopen jaar kon echter eindelijk een parade plaats vinden met toestemming van de autoriteiten en beveiligd door een politiemacht. Het verschil tussen 2013 en 2015 kan niet los gezien worden van de toenadering van Oekraïne naar Europa.

Wat ging er vooraf aan het associatieverdrag?

In november 2013 kwamen de spanningen tussen pro-Europese en pro-Russische krachten in Oekraïne tot een kookpunt. Het centrale onafhankelijkheidsplein in Kiev, tijdens de protesten omgedoopt tot Euromaidan, werd bezet door een menigte die het vertrek van president Viktor Janoekovitsj eisten. De menigte was boos op de weigering van de president om het associatieverdrag tussen Oekraïne en Europa te tekenen. De demonstraties die aanhielden tot februari 2014 leidden tot de vlucht van de president. Een pro-Europese regering onder leiding van Petro Porosjenko nam het roer over.

Waarom dit associatieverdrag?

Het associatieverdrag is voor Oekraïne meer dan een abstract verbond. Het gaat over de fundamentele keuzes wat voor land Oekraïne in de toekomst wil zijn. Een op Rusland georiënteerde samenleving, waar homopropaganda, een gaypride of voorlichting seksuele oriëntatie op scholen in strijd zijn met de wet. Of een samenleving die zich beweegt naar de Europese normen en waarden. Waar de bescherming van mensenrechten de norm is en antidiscriminatie in wetten is vastgelegd.

Hoe is de situatie momenteel voor Oekraïense LHBTI’s?

Hoewel Oekraïne door het verdrag te ondertekenen expliciet heeft gekozen voor Europa, is daarmee de situatie voor de LHBTI-gemeenschap er niet per se gemakkelijker op geworden. Een gaypride pleit vooral voor het recht op zichtbaarheid, want dat wat zichtbaar is, kan niet worden genegeerd. Maar juist deze zichtbaarheid roept binnen de gespannen situatie die Oekraïne kenmerkt ook richting LHBTI’s heftige homofobe reacties op van ultranationalisten.

Daar komt bij dat het Oekraïense parlement in 2014 de antidiscriminatiewet op basis van seksuele oriëntatie wegstemde. Een wet die nodig was, zo had de Europe Unie als eis, om visumvrij reizen mogelijk te maken. Zowel de regering als de Europese Unie lieten het erbij zitten, de eis verdween van tafel en een niet mis te verstaan signaal aan zowel de LHBTI-gemeenschap in Kiev als aan de ultranationalisten werd gegeven. Rechten voor LHBTI’s hebben een prijs en zijn onderhandelbaar. Dit wringt eens te meer omdat Oekraïne een van de eerste Oost-Europese staten was die na de val van de Sovjet-Unie homoseksualiteit decriminaliseerde.

Wat betekent dit verdrag voor Oekraïense LHBTI’s?

Het associatieverdrag is niet zonder betekenis voor de LHBTI-gemeenschap. Een deel van het homofobe sentiment sijpelt de Oekraïense samenleving binnen via op Rusland georiënteerde media. Door homoseksualiteit als lakmoesproef te presenteren voor de normen en waarden van een samenleving wordt het thema homoseksualiteit gepolitiseerd, of de LHBTI-gemeenschap dit nu leuk vindt of niet. Nationalistische en familiewaarden worden tegenover de Europese en individuele rechten gezet. Veel LHBTI’s zijn om die redenen en vanwege toenemend geweld gericht tegen hen uit de door pro-Russisch gedomineerde gebieden als Donetsk richting Kiev vertrokken. Kiev is daarmee niet alleen een relatief veilige haven voor Oekraïense LHBTI’s geworden, maar ook de frontlijn voor het gevecht om gelijke rechten en non-discriminatie. Hoewel Europa deze groep op het moment suprême schandelijk in de steek heeft gelaten, blijft Europa voor deze groep de enige steunpilaar in haar moeizame strijd.

Biedt een associatieverdrag met Oekraïense LHBTI’s hoop voor de toekomst?

Ondanks haar imperfecties heeft Europa een flink trackrecord op het gebied van non-discriminatie en gelijke berechtiging. Wil Oekraïne haar relatie met Europa tot wasdom brengen, dan zal ze er niet aan ontkomen om ook bescherming en gelijke kansen te bieden aan de LHBTI-gemeenschap in Oekraïne. Het associatieverdrag biedt daartoe de instrumenten. Een eerste goede stap werd november vorig jaar gezet, toen na een aantal rondes eindelijk een wet werd aangenomen die discriminatie op basis van seksuele oriëntatie verbiedt op de werkvloer. Het was een van de voorwaarden voor toekomstig visumvrij reizen voor Oekraïners binnen de EU.

In het associatieverdrag zijn onder meer afspraken gemaakt over het intensiveren van de samenwerking op het vlak van justitie en veiligheid, het versterken van de rechtsstaat, democratie en het respect voor fundamentele rechten en vrijheden. En het zijn juist deze uitgangspunten die de Oekraïense LHBTI-gemeenschap nodig heeft om haar strijd te voeren voor een betere samenleving. Daarbij helpt het de Europese homobeweging om Europa bij de les te houden. Geen overbodige luxe, zo is gebleken.

Ik wil graag meer informatie over de andere onderdelen van het associatieverdrag, waar vind ik die?

Deze site richt zich uitsluitend op de mensenrechtensituatie, in het specifiek op de Oekraïense LHBTI-gemeenschap. Voor meer algemene informatie over het referendum en de redenen om voor te stemmen kun je terecht op www.stemvoor.nl. Tevens schreef het NRC dit handige artikel met voor- en tegengeluiden.