Beantwoord deze vragen om te bekijken of jij op 6 april vóór het associatieverdrag moet stemmen. Invullen neemt niet meer dan vijf minuten in beslag.

Sluiten

Geef door middel van een 1, 2 en 3 aan welke onderwerp je het meest belangrijk vindt.

In het associatieverdrag worden allerlei zaken geregeld die deze drie domeinen aangaan. Voor de LHBTI-gemeenschap in Oekraïne zijn zowel veiligheid als rechtsstaat belangrijk.

Vind je internationale solidariteit belangrijk?

Middels het associatieverdrag worden afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking. Op politiek vlak is de insteek dat Oekraïne zich ontwikkelt tot een samenleving waar de rechtsstaat, democratie en mensenrechten beter worden ontwikkeld.

Europa heeft een positieve invloed op de LHBTI-emancipatie in Oost-Europa.

Onderdeel van het associatieverdrag is het versterken van fundamentele vrijheden. Oekraïne is een land waar de acceptatie van homoseksualiteit laag is. De vrijheid van samenkomst en expressie heeft ervoor gezorgd dat de gaypride in Kiev eindelijk kon plaatsvinden en beschermd werd door de politie. Toch is er nog een lange weg te gaan.

Als het in een land economisch goed gaat, is dat goed voor de LHBTI-gemeenschap.

Het associatieverdrag gaat ook over economische ontwikkeling. Als de economische situatie in Oekraïne verbetert, kun je beargumenteren dat Europa voor Oekraïne werkt. Je mag dan verwachten dat ook Europese waarden wat betreft mensenrechten meer geaccepteerd worden. Ook is het voor LHBTI’s dan makkelijk om eigen bedrijven te beginnen in het homofobe sociale klimaat dat Oekraïne helaas nog kenmerkt.

De situatie van LHBTI’s in Oekraïne moet verbeteren.

Nog steeds worden LHBTI’s ontslagen, hun huis uitgezet of aangevallen, zoals na de laatste gaypride. De politie grijpt nauwelijks in. In het associatieverdrag zijn afspraken opgenomen om de mensenrechtensituatie te verbeteren.

Voor LHBTI’s die wonen in de Krim en die nu onder Russische wetgeving vallen moet het makkelijk zijn naar West-Europa te reizen.

Nadat de Krim werd geannexeerd door Rusland werden ook de anti-homowetten uit Rusland actief in de Krim. Voor LHBTI’s zijn daarom gevlucht, onder achterlating van huis en haard. Om een nieuwe toekomst op te bouwen helpt het als deze personen makkelijker naar West-Europa kunnen komen.

Om discriminatie tegen te gaan moet een land goede antidiscriminatiewetgeving hebben.

Discriminatie komt nog veel voor. Helaas werd bij het versoepelen van de visumregels de antidiscriminatiewet weg gestemd. Europa heeft aanname van deze wet toen laten vallen. Middels het associatieverdrag kan alsnog worden geprobeerd de wet aangenomen te krijgen.

Zou Europa invloed moeten kunnen uitoefenen op lidstaten om de mensenrechtensituatie te verbeteren?

In de afspraken die Oekraïne en Europa hebben opgesteld, zijn afspraken gemaakt over de mensenrechten. Oekraïne wil graag toenadering tot Europa. Europa stelt daar dan wel eisen aan op het vlak van democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Voor een goed functionerende LHBTI-gemeenschap is een goed functionerend juridisch systeem belangrijk.

Als de politie niets doet met je klachten, het openbaar ministerie misstanden niet voor de rechter brengt en de rechter de kant kiest van de daders of slechts heel lage nietszeggende straffen oplegt, dan is er voor de LHBTI-gemeenschap geen rechtsbescherming.

Het zou goed zijn als LHBTI’s in Oekraïne makkelijk naar de EuroPride 2016 in Amsterdam kunnen komen.

Met het associatieverdrag worden ook de visumregels versoepeld. Op die manier kunnen mensen uit Oekraïne makkelijker naar andere Europese landen reizen. Zo ook naar Amsterdam in de zomer van 2016 naar de EuroPride.

Voortgang

01) Geef door middel van een 1, 2 en 3 aan welk onderwerp je het meest belangrijk vindt.

1 = erg belangrijk, 2 = belangrijk en 3 = minst belangrijk.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
volgende vraag
i

02)Vind je internationale solidariteit belangrijk?

Ja
Nee
i
Vorige

03)Europa heeft een positieve invloed op de LHBTI-emancipatie in Oost-Europa.

Eens
Oneens
i
Vorige

04)Als het in een land economisch goed gaat, is dat goed voor de LHBTI-gemeenschap.

Eens
Oneens
i
Vorige

05)De situatie van LHBTI’s in Oekraïne moet verbeteren.

Eens
Oneens
i
Vorige

06)Voor LHBTI’s die wonen in de Krim en die nu onder Russische wetgeving vallen moet het makkelijk zijn naar West-Europa te reizen.

Eens
Oneens
i
Vorige

07)Om discriminatie tegen te gaan moet een land goede antidiscriminatiewetgeving hebben.

Eens
Oneens
i
Vorige

08)Zou Europa invloed moeten kunnen uitoefenen op lidstaten om de mensenrechtensituatie te verbeteren?

Ja
Nee
i
Vorige

09)Voor een goed functionerende LHBTI-gemeenschap is een goed functionerend juridisch systeem belangrijk.

Eens
Oneens
i
Vorige

10)Het zou goed zijn als LHBTI’s in Oekraïne makkelijk naar de EuroPride 2016 in Amsterdam kunnen komen.

Eens
Oneens
i
Vorige

U bent klaar met het invullen van de vragen. Klik op de onderstaande link voor uw advies.

Bekijk uw advies
Vorige
VÓÓR

Meer lezen?

Lees hier meer informatie over het referendum en verhalen van Oekraïense en Nederlandse activisten en politici.